Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków tj. do:a) Żłobka nr 1 – ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk,b) Żłobka nr 2 - ul. Piastowska 92a, 80-358 Gdańsk,c) Żłobka nr 3 - ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk,d) Żłobka nr 4 - ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk,e) Żłobka nr 5 - ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk,f) Żłobka nr 7 - ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk,g) Żłobka nr 8 - ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk,h) Żłobka nr 9 - ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk,i) Żłobka nr 10 - ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk,j) Żłobka nr 11 - ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk,k) Żłobka nr 12 - ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk,l) Żłobka nr 13 - ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk.2. Zakres zamówienia obejmuje:Jaja kurze, świeże, z chowu ściółkowego, kategoria wagowa „L” (1 jajko od 63 g do 73 g), klasa jakości A Wymagania określone w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tj. Dz.U.2019, poz. 2178 ze zm.), naświetlone przed dostarczeniem do odbiorcy promieniami UVC (załączyć dowód przy każdej dostawie)ZiemniakiNajwyższej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych, nienadmarznięte, nienadgniłe, typ sałatkowy/ lekko mączyste, żółty miąższ, nie rozsypujące się w gotowaniu, nie ciemniejące po ugotowaniuŚwieże warzywa i owoce Najwyższej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych, nienadmarznięte, nienadgniłe, soczyste, dojrzałe, twarde, bez widocznych objawów choroby lub starzenia3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ – wykazie asortymentowym, w którym określono zakres szczegółowych wymagań dotyczących parametrów jakościowych, okres przydatności do spożycia, wymagania w zakresie opakowań itp.4. Zamawiający informuje, że ilości towarów określone w Załączniku nr 1 do SWZ mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach wskazanych w umowie, w Rozdziale 14 SWZ. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.5. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z częstotliwością i w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego:a) do żłobków nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – w godzinach od 6:00 do 13:00, w terminie wskazanym przez Wykonawcę, w złożonej ofercie (od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia droga mailową u Wykonawcy),b) Wykonawca dostarczy zamówiony towar do magazynów, w żłobkach opisanych w ust. 1, własnym transportem i na własny koszt,c) Wykonawca odpowiada za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy.6. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone i dostarczone towary spełniają wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego określone w SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Racławicka 8
80-406 Gdańsk
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nabiał
  • Produkty skrobiowe
  • Przetwory owocowe i warzywne

» Dane nabywcy

Gdański Zespół Żłobków
Racławicka 8
80-406 Gdańsk
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się