Wykonanie usług w zakresie obsługi projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem REGIOGMINA”.

» Opis zapytania

Usługa będzie wykonywana przez jednego pracownika, na podstawie umowy zlecenia, który będzie realizował zadania zaplanowane w ramach pilotażu projektu REGIOGMINA. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach Programu Strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2021 | 15:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się