DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie w celu zwiększonego udzielania świadczeń w trakcie walki z epidemią wywołaną przez SARS Cov-2.
Załącznik nr 4 do niniejszej do niniejszej specyfikacji określa „Warunki gwarancji jakości i serwisu”.
Zamówienie podzielone jest na 9 pakietów (części).
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego wraz z jego uruchomieniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz udzielenie instruktażu w zakresie obsługi sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

42-300 Myszków


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Al. Wolności 29
42-300 Myszków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się