Zaproszenie ofertowe na materiały biurowe i papiernicze na 2021 r. dla PUIK Sp. z o.o. w Łukowie.

» Opis zapytania

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na materiały biurowe i papiernicze na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały biurowe i papiernicze powinny być oryginalne, fabrycznie nowe, bez śladów zewnętrznych uszkodzeń oraz uprzedniego używania.
Transport do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewnia na swój koszt. Wyklucza się składanie oferty częściowej. Oferta powinna zawierać wszystkie pozycje wymienione
w Załączniku, w przeciwnym wypadku podlega odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy ilości asortymentu, który nie może być większy niż 20% zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.
Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawy towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawę towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://puiklukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Ofertę zawierającą adres Wykonawcy i oświadczenie – zobowiązanie
do realizacji zamówienia w całości z wypełnionym i podpisanym czytelnie Załącznikiem Nr 1 należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet., do dnia 27.01.2021 r. do godziny 14°°.
Telefon kontaktowy ; 605417845 Wojciech Rożen.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2021 | 14:00


» Lokalizacja

21-400 Łuków


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się