DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W HRUBIESZOWIE

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 20 000 litrów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku, do kotłowni olejowej zlokalizowanej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie ul. Grabowiecka 18 b o następujących parametrach:
• Wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
• Zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1 %
• Temperatura zapału – powyżej 56oC
• Temperatura płynięcia – nie mniej niż – 20oC
• Gęstość w temp. 15oC nie większa niż 860 kg/m3
Olej opałowy odpowiadający wymaganiom jakościowym wg Polskiej Normy PN-C-96024. Dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie w ilości orientacyjnej około 20.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych. Podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową, jaką Zamawiający może zakupić w okresie obowiązywania umowy i może się zmniejszyć lub zwiększyć, w zależności od warunków atmosferycznych. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego aktualny certyfikat jakości oleju opałowego.

Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej z 2-dniowym wyprzedzeniem. Dostawca dostarczał będzie olej opałowy autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 10:32


» Lokalizacja

22-500 Hrubieszów


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18B
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.