Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach należących do Zamawiającego, wraz z dostawą środków czystości i higieny oraz usługa mycia okien. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące w zakresu usług, wielkości powierzchni, których usługi dotyczą, częstotliwości i okresu ich świadczenia oraz sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 1 pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz nr 6 pn. „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

01-629 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się