Sprzątanie obiektów szpitala

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów szpitala:
a) w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a;
b) w Kościanie, ul. Śmigielska 53;
c) w Wonieściu, gm. Śmigiel;
d) w Siekowie, gm. Przemęt.

Zamówienie obejmuje wykonywanie sprzątania we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.
2. Sprzątanie musi się odbywać zgodnie z Planem Higieny – załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ stanowią wykazy obiektów z orientacyjnymi obmiarami oraz wykazem armatury.
4. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi dodatkowe informacje dot. zakresu usługi.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

64-000 Kościan


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
Pl. Paderewskiego 1A
64-000 Kościan
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się