Dostawa Leków z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki Pakiet Nr II Leki Pakiet Nr III Leki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Leków z podziałem na pakiety:
Pakiet Nr I Leki
Pakiet Nr II Leki
Pakiet Nr III Leki

2. Przedmiot zamówienia jest klasyfikowany wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
Pakiet Nr I, II, III – 33690000-3
tj. na poszczególne pakiety
3. Transport z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych odbiorcy: - loco apteka szpitalna.
4. Szczegółowy opis pakietów znajduje się w Załączniku Nr 1 SIWZ.
Podany opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo przedstawiony i opisany poprzez zapisy SIWZ oraz załączniki łącznie z przygotowanym projektem umowy.
5. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SIWZ wraz z załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się