Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego” oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (koncepcja), a szczegółowe warunki realizacji załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy. W ramach opracowania dokumentacji inwestycji należy wykonać:
- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany / projekt budowlany,
- projekt techniczny w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Borowska 138
Wrocław 50-552
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Borowska 138
Wrocław 50-552
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się