„Dostawa wyrobów hutniczych- część III- stal nierdzewna”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem wyrobów hutniczych- część III- stali nierdzewnej zwanej dalej „przedmiotem zamówienia”, której szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ dla części III zamówienia o wartości 60% ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 11:30


» Lokalizacja

32-020 Wieliczka


» Kategoria asortymentowa

  • Metale

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Plac Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się