Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice

» Opis zapytania

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania
a) Budowy obiektów budowlanych: wolnostojącego budynku garażu wielostanowiskowego z suszarnią węży, wspinalnią zewnętrzną, otwartą klatką schodową z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz budowli w zakresie wiaty śmietnikowej,
Budynek garażu zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej (wprowadzono belki dachowe żelbetowe sprężane, prefabrykowane), fundamenty w formie płyty, ściany fundamentowe, klatka schodowa otwarta zewnętrzna (biegi i spoczniki schodowe) i ściana wspinalni oraz płyta stropodachu nad klatką schodową oraz wieżą suszarni węży żelbetowe monolitycznie wylewane. Ściany nadziemia (w tym wieży suszarni) murowane z bloczków betonu komórkowego lub silikatowych, wzmocnione rdzeniami żelbetowymi, wylewanymi z ryglami, nadprożami bram i wieńcami. Stropodach nad częścią garażową płaski niewentylowany, lekki, oparty na blachach wysokotrapezowych z kryciem wełną i membraną EPDM. Belka stropodachu wylewana monolitycznie lub prefabrykowana sprężana (jako wyrób gotowy),
Zakres instalacji wewnętrznych: gazowa, elektryczna z agregatem prądotwórczym, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacji mechanicznej.
b) Wykonanie infrastruktury zewnętrznej w zakresie zagospodarowania terenu: parkingów (przebudowa układu drogowego z wprowadzeniem 26 stanowisk postojowych terenowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), podjazdów, terenów zielonych, wymiany instalacji zewnętrznych oświetlenia terenu, wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie działki i pod istniejącym budynkiem garażowym z niezbędna wymianą posadzek, ponadto wyburzenie nieczynnej stacji paliw i budynku agregatu, dyslokacja wiaty ogrodowej, budowa wiaty śmietnikowej.
Zakres instalacji zewnętrznych: gazowa, elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z prefabrykowanym zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe oraz separatorem ropopochodnych.
c) Wymagana gwarancja dla robót i zamontowanych urządzeń minimum 5 lat.
d) Nie przewiduje się etapowania inwestycji poza przewidywaną logiczną kolejnością prac: rozbiórka nieczynnej stacji paliw celem zwolnienia miejsca pod garaż, budowa nowych obiektów budowlanych z przeniesieniem agregatu, rozbiórka budynku agregatu i wykonanie zagospodarowania.
e) Powiązanie projektowanego obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi następuje poprzez przyłącza ciepła zdalaczynnego, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (do sieci miejskiej) oraz energetyczne. Inwestor uzyskał warunki techniczne i zapewnienia dostawy mediów do obiektu, załączone do niniejszej dokumentacji.
Przyłącza istniejące bez konieczności wykonywania nowych, do realizacji wg odrębnej dokumentacji i procedury w trybie art. 29a prawa budowlanego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Wojewódzka 11
Katowice 40-026
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wojewódzka 11
Katowice 40-026
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się