Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w okresie 12 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy Sośnicowice i jej jednostek organizacyjnych.

Okres świadczenia usług – 12 miesięcy.

A. Przedmiot zamówienia
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy wykonania następującego zamówienia:
Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną
Uar Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
Ue Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Unnwr Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Uoc Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

B. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – (CZĘŚĆ POUFNA SIWZ)
b. Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Rynek 19
Sośnicowice 44-153
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Sośnicowice
Rynek 19
Sośnicowice 44-153
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się