„Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie”

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:
- budowie budynku zaplecza boiska sportowego wraz z instalacjami elektryczną, grzewczą, wentylacyjną, wodociągowo-kanalizacyjną,
- dostawie i montażu wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego,
- zagospodarowaniu terenu wokół budynku zaplecza,
- budowie oświetlenia boiska,
- przebudowie boiska i bieżni,
- przebudowie siedzisk (trybun dla kibiców),
- robotach towarzyszących (w tym regulacyjnych i geodezyjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej.
Zamówienie obejmuje również uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku zaplecza oraz skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy świetlenia boiska.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Pątnów 48
Pątnów 98-335
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Pątnów
Pątnów 48
Pątnów 98-335
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się