Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) dostarczenia, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Systemu,
b) pomocy przy doborze hardware’u niezbędnego do właściwego funkcjonowania Systemu oraz jego konfiguracji,
c) przeprowadzenia testów wdrożonego Systemu,
d) opracowania i dostarczenia instrukcji obsługi wraz z opisem funkcji wdrożonego Systemu,
e) przeprowadzenia szkolenia 3 administratorów oraz 20 kluczowych użytkowników,
f) bieżącej asysty technicznej podczas wdrażania Systemu,
g) świadczenia usług konsultacyjnej przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, mającej na celu rozwiązywanie problemów oraz usuwanie usterek nieobjętych gwarancją.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – został on zamieszczony na serwerze FTP pod adresem ftp://1587.v.tld.pl. Loginy i hasła będą przekazywane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wykonawcom na ich prośbę, którą należy kierować na adres przetargi@aquapark.lodz.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

al. Unii Lubelskiej 4
Łódź 94-208
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4
Łódź 94-208
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się