Wymiana barier ochronnych na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr:O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962.

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę tj. demontaż istniejących barier ochronnych oraz montaż w ich miejsce barieroporęczy na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr: O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się