Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław i RDW Włocławek w roku 2021 z podziałem na 5 części

» Opis zapytania

1. Nazwa zamówienia: „Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław i RDW Włocławek w roku 2021 z podziałem na 5 części”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni został określony w załącznikach 13 a – 13 e do SIWZ.
3. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i ich podzespołów stosownie do części na którą Wykonawca składa ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się