Dostawa nici i szwów chirurgicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici i szwów chirurgicznych.
2. Kod CPV określający przedmiot zamówienia: 33141000-0, 33141121-4.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 10 części zamówienia /pakiety/zadania.
4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
5. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części w jakich Wykonawca może uzyskać zamówienie.
6. Poszczególne zadania (części) nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danym zadaniu (danej części zamówienia) zostaną odrzucone.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załącznik nr 2 do SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
9. Przedmiot zamówienia powinien być wyrobem nowym, nieużywanym, kompletnym, zapakowanym w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grenadierów
Warszawa 04-073
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów
Warszawa 04-073
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się