Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w roku 2021-2022 (CPV 15300000-1).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców zgodne z załącznikiem nr 2 zawierającym asortyment i ilość towaru przewidywaną w dostawach rocznych. Formularz cenowy oferty, załącznik nr 2 zostanie uzupełniony o ceny jednostkowe proponowane przez Oferenta, wartości netto i brutto oferowanych produktów oraz stawkę VAT.
2. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty, załącznik nr.1, zawierającym wartość oferty w cenie netto i brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez ponoszenia konsekwencji prawnych zmiany ilości zamawianych owoców i warzyw w granicach do 10% w poszczególnych asortymentach. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Dostarczane produkty będą świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia Oferent będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w stosownych przepisach. Koszty przewozu, rozładunku, dostarczenia na miejsce wskazane, zabezpieczenia i ubezpieczenia towaru za czas przewozu ponosi Oferent, Zamawiający zapewni odbiór zamówionego towaru w siedzibie. Oferent zapewnia, że dostarczane produkty posiadają niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu. Zamawiany towar będzie dostarczany bezpośrednio do magazynu Zamawiającego: Radziechowice Pierwsze ul. Wspólna nr 2; 97-561 Ładzice. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami opisanymi w tym punkcie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 11:45


» Lokalizacja

Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2
Ładzice 97-561
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Przetwory owocowe i warzywne

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2
Ładzice 97-561
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się