Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz".

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz".
Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, dla realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz” zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
b) opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się