USŁUGA OPRACOWANIA DWUJĘZYCZNEGO RAPORTU UPOWSZECHNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU „INNOWACYJNA EDUKACJA – NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dwujęzycznego Raportu upowszechniającego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.
2. Głównym celem Raportu upowszechniającego jest uzyskanie informacji na temat zgodności realizowanych grantów z celami projektu. W raporcie muszą zostać zawarte elementy ewaluacji oraz wnioski i koncepcje włączenia opracowanego wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego, do powszechnej praktyki na poziomie regionu i kraju. W ramach projektu powstanie również film instruktażowy, który będzie stworzony w oparciu o przedmiotowy raport.
3. W celu prawidłowej realizacji usługi, Zamawiający najpóźniej w dniu zawarcia umowy udostępni Wykonawcy dokumenty: wniosek o dofinansowanie projektu, Procedurę wyboru Grantobiorców, Specyfikacje Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego dla danego Grantobiorcy wraz z Harmonogramami rzeczowo-finansowymi – dokumenty określają zakres oraz warunki realizacji poszczególnych Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego, śródokresowe badanie ewaluacyjne, Raporty końcowe Grantobiorców, Raporty opracowane przez partnera zagranicznego.
4. W ramach badania wykonawca opracuje raport końcowy i prezentację multimedialną.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

al. IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się