Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów medycznych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz dostarczenia pojemników do gromadzenia odpadów powstających w Megrez Sp. z o.o. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Odbiorem odpadów medycznych objęte są odpady oznaczone kodami: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 82*, sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020 poz. 10).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Edukacji 102
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

MEGREZ Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się