Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik numer 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Józefińska 14
Kraków 30-529
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14
Kraków 30-529
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się