„Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni ścieków w Krasnem w 2021 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
o kodzie 19 08 05 powstających w Oczyszczalni Ścieków w Krasnem w okresie 12 miesięcy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. w ilości ok. 600Mg (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. Osady wytwarzane
w Oczyszczalni ścieków w Krasnem mają postać mazistą/ ziemistą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Krasne 408b
Krasne 36-007
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem
Krasne 408b
Krasne 36-007
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się