Suksesywny zakup materiałów wodociągowych w ramach zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach na rok 2021.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów wodociągowych w ramach realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach na rok 2021.
2. Wymagania Zamawiającego:
2.1. W przypadku realizacji zamówienia rur PE (pozycje od 1 do 9), Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment do siedziby Zamawiającego lub bezpośrednio na budowy na terenie Gminy Psary, własnym transportem wraz z rozładunkiem.
2.2. W przypadku realizacji zamówienia rur PE (pozycje od 1 do 9), Zamawiający zobowiązuje się do
zamówień jednorazowo nie mniejszych niż 60 mb rur. Dostawca zobowiązany jest skompletować
i dostarczyć zamówienie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.
2.3. W przypadku realizacji zamówienia pozostałego asortymentu (pozycje od 10 do 263), Dostawca
zobowiązany jest do posiadania punktu sprzedaży na terenie Gminy Psary lub punktu zlokalizowanego nie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego (tj. Dąbie, ul. Dolna 1 42-504 Będzin).
2.4. W przypadku realizacji zamówienia asortymentu (pozycje od 10 do 263), Dostawca dostarczy
zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia. Zamawiający zobowiązuje się do zamówień jednorazowo nie mniejszych niż 500 zł. netto.
2.5. W przypadku awarii sieci wodociągowej, Dostawca umożliwi Zamawiającemu odbiór towaru własnym transportem z punktu sprzedaży Dostawcy od poniedziałku do piątku przez całą dobę oraz w soboty, niedziele i dni wolne od handlu w ciągu .………. godzin od zgłoszenia zapotrzebowania (zależnie od oferowanego terminu przez Dostawcę w formularzu ofertowym), bądź Dostawca dostarczy zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w tym terminie, bez względu na wartość zamówienia.
2.6. Oferent w okresie związania z umową zobowiązany jest do posiadania na stanie magazynowym
przynajmniej 5 sztuk asortymentu wymienionego w formularzu cenowym.
2.7. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych materiałów, deklaracje zgodności, dopuszczenia PZH (kontakt z wodą pitną).
2.8. Zamówienia realizowane będą sukcesywnie w okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zamawianego asortymentu pod względem ilościowym.
2.9. Dostawca udziela 5-letniej gwarancji na zawory i 2 - letniej na pozostały asortyment licząc od dnia dostawy lub odbioru.
3.0. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz aby posiadały stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty.
3. Wszystkie materiały winny posiadać dopuszczenie wyboru do odbioru i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały określone w załączniku nr 1 a do SIWZ winny być fabrycznie nowe.
Każdy element sieci wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinien być oznakowany oznakowaniem zawierającym: numer identyfikujący normę lub Aprobatę Techniczną dotyczącą wyrobu, nazwę producenta i miejsce produkcji, rok produkcji, znak jednostki certyfikującej tam gdzie ma to zastosowanie, identyfikacja klas tam gdzie ma to zastosowanie, identyfikacja przydatności do stosowania do wody wodociągowej.
4. Ilość i termin dostaw lub odbiór osobisty przez Zamawiającego będzie uzgadniany na bieżąco biorąc pod uwagę zaopatrzenie Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dolna 1
Dąbie 42-504
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach
ul. Dolna 1
Dąbie 42-504
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się