Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1

» Opis zapytania

Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się