Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja p/n: „Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj.”

1.1 Lokalizacja inwestycji:
- 286/92, 286/91, 286/34, 122, 129/1, 129/9 obręb 0001 Bielany Wrocławskie, ul. Błękitna, Kolejowa, Dworcowa oraz
- dz. 163, 134/3 obręb 0001 Ślęza ul. Przystankowa.

2. Zamówienie obejmuje:
2.1 Budowę i przebudowę dróg dla rowerów oraz budowę parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pracami towarzyszącymi, z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: ZRID) w zakresie wynikającym z braku własności terenu oraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę, a w razie braku wymogu uzyskania pozwolenia - zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót dla pozostałego zakresu (poza ZRID), a następnie pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania, na podstawie opracowania Program Funkcjonalno – Użytkowy pn.: „Parking park & ride w Bielanach Wrocławskich”, autor Archiland Robert Szumski, maj 2019 (dalej: PFU).
Prace towarzyszące parkingowi obejmują m.in. wykonanie infrastruktury parkingu, powiązań komunikacyjnych pieszo – rowerowych i przebudowy ich nawierzchni z oznakowaniem. Szczegółowy zakres zaplanowanych robót i ich charakterystykę opisano w PFU, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 13:00


» Lokalizacja

Al. Pałacowa 1
Kobierzyce 55-040
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
Kobierzyce 55-040
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się