dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej, w podziale na Zadania - części.
2. Zamówienie obejmuje 12 Zadań. Podział na poszczególne Zadania określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji, terminy dostawy oraz zamawianych ilości dla poszczególnych Zadań określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Politechniki 6
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Al. Politechniki 6
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się