Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzóstowskie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzóstowskie wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o. energii elektrycznej i gazu, rozbiórką budynku gospodarczego i zbiornika na nieczystości ciekłe z przykanalikiem, budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.
2. Budynek użyteczności publicznej zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy, z nieużytkowym poddaszem. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blacho dachówką. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Dane ogólne budynku:
- powierzchnia zabudowy: 226,97m2,
- powierzchnia użytkowa 187,36m2,
- kubatura 1164,76m3,
- szerokość i długość 14,13x15,38m,
- wysokość od terenu do kalenicy 7,24m,
- ilość kondygnacji:1.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych i specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Ul. Ostrowiecka 40
Ćmielów 27-440
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ćmielów
Ul. Ostrowiecka 40
Ćmielów 27-440
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się