Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu .

» Opis zapytania

Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu, obejmującego budowę toru rolkowego typu pumptrack oraz obiektów małej architektury.
Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się