Remont oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje następujące ilości oznakowania poziomego:

• Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową – 21 000 m2,
• Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, białe – 20 m2,
• Grubowarstwowe chemoutwardzalne, strukturalne, kolorowe – linie wibracyjno – akustyczne – 50 m2,
• Cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, kolorowe ( stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, mini rondo) – 105 m2.

Ponadto zamówienie obejmuje bezinwazyjne usuwanie oznakowania cienkowarstwowego – 20 m2.

Przedstawione powyżej ilości są maksymalnymi ilościami oznakowania poziomego. Minimalna ilość realizacji zamówienia wynosi 75% wartości maksymalnej. Realizacja pozostałej ilości oznakowania może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- operator sprzętu (malowarka) oraz pracownicy fizyczni wykonujący oznakowanie poziome.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ostrowiecka 15
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się