Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka

» Opis zapytania

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w zakresie:
- przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 2081B poprzez wykonanie jezdni, poboczy; chodników
- budowy i przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi;
- budowy i przebudowy rowów drogowych i chłonno - odparowujących;
- budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami w ciągu rowów drogowych;
Oprócz tego całość opracowania obejmuje również wykonanie:
- budowę i przebudowę przepustów drogowych – branża obiekty inżynierskie;
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej – branża teletechniczna;
- przebudowę sieci energetycznej – branża energetyczna;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej – branża sanitarna.

Planuje się wykonanie drogi o n/w parametrach technicznych:
- droga powiatowa,
- klasa – L/Z,
- prędkość projektowa – 40 km/h,
- kategoria ruchu –KR2,
- szerokość jezdni – 5,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach poziomych
- szerokość poboczy – 1,0 m – 1,25 m,
- szerokość chodników – 2,0 m (nie wliczając szerokości krawężników i obrzeży),
- szerokość zjazdów indywidualnych – 5,5 m,
- szerokość zjazdów publicznych – 5,0 - 6,0 m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 8
Wysokie Mazowieckie 18-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 1 Maja 8
Wysokie Mazowieckie 18-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się