PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIWICY W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Niwicy 24 A położonej w obrębie ewidencyjnym Niwica w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szczegółowy zakres wykonania dokumentacji projektowej, planowanych robót budowlanych oraz wyposażenia obiektu obejmuje Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Żarska 41
Trzebiel 68-212
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41
Trzebiel 68-212
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się