Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2021 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2021 roku. Zakres zamówienia: Część 1 - remonty cząstkowe dróg w granicach miasta Września: naprawa masą bitumiczną na gorąco warstwa wiążąca / ścieralna gr. 1 cm - 15 000 m kw.; wykonanie podbudowy z tłucznia granitowego gr. min 15 cm - 200 m kw.; regeneracja popękanej nawierzchni bitumicznej poprzez skropienie jej emulsją asfaltową i posypanie grysem - 1 000 m kw.; opuszczenie krawężnika drogowego lub podniesienie krawężnika na podbudowie betonowej - 50 mb; uzupełnienie lub wymiana krawężnika drogowego na podbudowie betonowej - 100 mb; regulacja pionowa wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej - 5 szt.; wymiana kratki ściekowej żeliwnej wpustu ulicznego - 5 szt.; wymiana wpustu ulicznego żeliwnego kanalizacji deszczowej - 5 szt.; regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej - 5 szt.; remont nawierzchni dróg – łatanie destruktem - 100 ton; doraźny remont (łatanie) masą na zimno - 200 ton; modernizacja, naprawa zatok parkingowych z nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca/ścieralna gr. 1 cm - 100 m kw.; modernizacja, naprawa zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 100 m kw.
Część 2 - remonty cząstkowe dróg poza granicami miasta Września: naprawa masą bitumiczną na gorąco warstwa wiążąca / ścieralna gr. 1 cm - 15 000 m kw.; wykonanie podbudowy z tłucznia granitowego gr. min 15 cm - 200 m kw.; regeneracja popękanej nawierzchni bitumicznej poprzez skropienie jej emulsją asfaltową i posypanie grysem - 2 000 m kw.; opuszczenie krawężnika drogowego lub podniesienie krawężnika na podbudowie betonowej - 50 mb; uzupełnienie lub wymiana krawężnika drogowego na podbudowie betonowej - 50 mb; regulacja pionowa wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej - 1 szt.; wymiana kratki ściekowej żeliwnej wpustu ulicznego - 1 szt.; wymiana wpustu ulicznego żeliwnego kanalizacji deszczowej - 1 szt.; regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej - 1 szt.; remont nawierzchni dróg – łatanie destruktem - 500 ton; doraźny remont (łatanie) masą na zimno - 200 ton;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się