Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK.

» Opis zapytania

1. Zakres zamówienia obejmuje: bieżące naprawy (konserwacje), usuwanie awarii wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w budynkach gminnych, w tym w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a także w lokalach gminnych, które znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław, zarządzanym przez Zamawiającego. Zamawiający w celu usprawnienia zarządzania zasobem Gminy Wrocław podzielił go na rejony.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedno lub więcej zadań:
1) ZADANIE I – Rejony A i B
2) We wskazanych rejonach znajdują się: 120 budynki z 100% udziałem Gminy, a w nich 783 lokali mieszkalnych i 258 lokali użytkowych oraz 2007 lokale mieszkalne gminne we wspólnotach i 306 lokali użytkowych we wspólnotach oraz 133 garaży gminnych.
3) ZADANIE II – Rejon Ł
We wskazanych rejonach znajdują się: 66 budynki z 100% udziałem Gminy, a w nich 896 lokali mieszkalnych i 51 lokali użytkowych oraz 1310 lokale mieszkalne gminne we wspólnotach i 56 lokali użytkowych we wspólnotach oraz 199 garaży gminnych.
4) ZADANIE III – Rejony S i U
We wskazanych rejonach znajdują się: 78 budynki z 100% udziałem Gminy, a w nich 1004 lokali mieszkalnych i 59 lokali użytkowych oraz 1194 lokale mieszkalne gminne we wspólnotach i 14 lokali użytkowych we wspólnotach oraz 132 garaży gminnych.
5) ZADANIE IV – Rejony O, P i T
We wskazanych rejonach znajdują się: 64 budynki z 100% udziałem Gminy, a w nich 264 lokali mieszkalnych i 48 lokali użytkowych oraz 2286 lokale mieszkalne gminne we wspólnotach i 98 lokali użytkowych we wspólnotach oraz 305 garaży gminnych.
3. W celu obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje: 1) szacunkową ilość roboczogodzin: ZADANIE I: 10 331 rg, ZADANIE II: 10 331 rg, ZADANIE III: 5 166 rg, ZADANIE IV: 7 748 rg, 2) szacunkową wartość brutto materiałów: ZADANIE I: 216 000 zł, ZADANIE II: 270 000 zł. ZADANIE III: 108 000 zł, ZADANIE IV: 162 000zł.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zarząd Zasobu Komunalnego
Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się