Remont dachów budynków nr: 3, 8, i 41, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Bielkowie

» Opis zapytania

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontów dachów
w budynkach nr: 3, 8 i 41, zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Bielkowie, zostały określone:

1. dla części 1 zamówienia p.n. Remont dachu przybudówki budynku nr 3, zlokalizowanego w JW. 4509 w Bielkowie - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych i Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.

2. dla części 2 zamówienia p.n. Remont części dachu budynku nr 8 w JW. 4509 w Bielkowie - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych branży ogólnobudowlanej i elektrycznej, Przedmiar robót branży ogólnobudowlanej i elektrycznej, Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.

3. dla części 3 zamówienia p.n. Remont dachu budynku nr 41, zlokalizowanego w JW. 4509 w Bielkowie - w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych branży ogólnobudowlanej i elektrycznej, Przedmiar robót branży ogólnobudowlanej i elektrycznej, Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.

W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się