Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.

» Opis zapytania

Przedmiotem zadania jest wymiana istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Ornontowice. Zadanie obejmuje łącznie wymianę 279 opraw oświetleniowych
na poszczególnych odcinkach dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, koncepcja oraz przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 08:00


» Lokalizacja

Zwycięstwa 26a
Ornontowice 43-178
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ornontowice
Zwycięstwa 26a
Ornontowice 43-178
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się