Zadanie nr 3 - Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 (Stalmacha 8) - komora Powstańców Targowisko Zadanie nr 4 - Wymiana sieci w.p. od W. Polskiego 3 do E.Leclerc

» Opis zapytania

2.1. Zaprojektowanie przebudowy sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, armaturą sekcyjną i odcinającą, z systemem alarmowym i strukturą teletransmisji danych (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych) dla każdego z zadań osobno.
2.2. Przebudowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą, z systemem alarmowym oraz strukturą teletransmisji zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Pawła Stalmacha 18
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Pawła Stalmacha 18
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się