Przebudowa budynku usługowo-magazynowego z przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy

» Opis zapytania

- wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku,
- wykonanie posadzki betonem samopoziomującym i ułożenie terakoty w części budynku,
- docieplenie ścian zewnętrznych całego budynku,
- docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną w całym budynku,
- adaptację piwnicy na magazyn oleju opałowego, montaż kotła i instalacji c.o.
- montaż zegara na elewacji wschodniej,
- likwidację spoczników betonowych przy wejściach do budynku,
- niwelację terenu otaczającego budynek,
- wykonanie nowych dojść z kostki betonowej oraz miejsca parkingowego,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu,
- wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach,
- wykonanie fontanny oraz elementów małej architektury na działce,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia.
Roboty budowlane będą wykonywane podczas pracy urzędu pocztowego. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa interesantów i pracowników.
Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlanych określają: przedmiary robót, SIWZ, projekty budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rokitno 39A
Rokitno 21-504
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Rokitno
Rokitno 39A
Rokitno 21-504
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się