Dostawa kardiowerterów oraz stymulatorów resynchronizujących

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiowerterów oraz stymulatorów resynchronizujących dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 16
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się