Budowa ulicy Kaletniczej (odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

» Opis zapytania

Budowa drogi gminnej ulicy Kaletniczej (odc. od ul. Zesłańców Polskich do I. Paderewskiego ) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. STAN ISTNIEJĄCY PASA DROGOWEGO:
Obecnie ulica Kaletnicza posiada jezdnie o nawierzchni żwirowej o szerokości od 3,5 m do 5,0 m, bez chodników.
Jezdnia posiada jedynie odwodnienie powierzchniowe.
Ulica Kaletnicza posiada instalację oświetlenia ulicznego oprawami sodowymi na słupach energetycznych, zasilane linią napowietrzną z szafy oświetleniowej LN 1246 w ul. Paderewskiego. W ulicy przebiega napowietrzna linia n.n. komunalna na słupach ŻN 10 zasilana ze stacji ST 4334 Szafarzy.
Wzdłuż projektowanego odc. ul. Kaletniczej zlokalizowana jest napowietrzna sieć telekomunikacyjna . Wzdłuż ul. Paderewskiego przebiega 4- otworowa kanalizacja kablowa z kablami miedzianymi i światłowodowymi.
Wzdłuż proj. odc. ul. Kaletniczej zlokalizowana jest kanalizacja kablowa 1-otworowa należąca do UPC.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje się jezdnię o szerokości 5,00 m, z betonu asfaltowego, chodnik o szerokości od 2, 0 m. do 3,0 m. po północno - zachodniej stronie z płyt betonowych 50x50cm .Po południowo - wschodniej stronie jezdni planowane są opaska z kostki brukowej, krzewy i trawniki ( od początku oprac. do ul. Masztalerskiej ) pobocze z płyt ażurowych '' EKO "( odc. od. ul. Madziarów do ul. ul. Madziarów ) oraz chodnik z płyt betonowych o szer. 2,0 m (odc. od ul. Madziarów do ul. I. Paderewskiego). W pasie drogowym ul. I. Paderewskiego planuje się przesunięcie przejścia dla pieszych i przebudowę peronu przystankowego.
W ramach projektu planuje się również przestawienie ogrodzeń kolidujących z projektowanymi elementami drogi.
W związku z kolizją z istniejącym słupem elektroenergetycznym, elementami naziemnej i podziemnej sieci teletechnicznej, przyłączem
elektroenergetycznym i przył. gazowym planuje się ich przestawienie.
Projekt przewiduje również przebudowę oświetlenia ul. Kaletniczej.
Projektowany układ drogowy wymaga odwodnienia . W związku ze zmianą rzędnych jezdni ul. Kaletniczej, wymagane będzie zaprojektowanie dodatkowo wpustów i odwodnień liniowych.
Odprowadzenie ścieków opadowych z odwodnienia będzie możliwe do kanału deszczowego ul. Masztalerskiej, po zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalizacji deszczowej na całej długości rozbudowywanej ul. Kaletniczej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

Al. Gen. A. Chruściela 28
Warszawa 04-401
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
Al. Gen. A. Chruściela 28
Warszawa 04-401
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się