„Dostawa oleju napędowego do Czysty Region Spółka z o. o. w 47-230 Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Naftowej 7 na 2021 rok”

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje kompletną usługę dostawy oleju napędowego własnym sprzętem – koncesja i ADR stanowi załącznik do oferty.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 220 000 litrów oleju napędowego „standardowego” oraz 50 000 litrów oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” do Czysty Region Spółka z o. o. w 47-230 Kędzierzynie-Koźlu ul. Naftowa 7, oraz pod wyznaczony zbiornik-stację paliw na terenie Zakładu w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 42/44, według nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ilość oleju napędowego podana jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oferowany olej napędowy: „standardowy” będzie dostarczany w okresie od 1 marca do 31 października i musi spełniać następujące wymagania: Określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w zakresie dotyczącym oleju napędowego „standardowego”, przy czym oferowany olej napędowy musi być zgodny w dniu upływu terminu składania ofert, z aktualnie obowiązującymi w tej mierze przepisami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Naftowa 7
Kędzierzyn-Koźle 47-230
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Czysty Region Sp. z o. o.
ul. Naftowa 7
Kędzierzyn-Koźle 47-230
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się