PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO, WLZ i UKŁADU POMOAROWEGO W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę przyłącza energetycznego, WLZ i układu pomiarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2

2. Zakres robót :

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę przyłącza elektrycznego, przebudowę WLZ oraz uporządkowanie układów pomiarowych – do jednego pomiaru w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: projekt budowlany, przedmiary robót, SST.

4. Ponieważ prace będą prowadzone „pod ruchem” czyli podczas funkcjonowania urzędu wyłączenia w celu przepięć będzie można realizować w piątki po godz.14.oo oraz w soboty. Terminy wyłączeń i przepięć należy uzgadniać z inwestorem co najmniej na trzy dni przed planowanym wyłączeniem i przepięciem – w budynku są zasilane systemy alarmowe ppoż i antywłamaniowe oraz infrastruktura sieciowa.
Również z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem należy ustalić terminy wejść z robotami do pomieszczeń biurowych.
Wykonawca w imieniu Inwestora zgłosi gotowość instalacji wewnętrznej i w porozumieniu z inwestorem ustali z Tauronem Dystrybucja termin montażu licznika dwukierunkowego i przekładników prądowych.

5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- inne koszty związane z realizacją zadania np.: wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami , organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie miejsca prowadzenia prac remontowych,
- po zakończeniu robót doprowadzenie miejsca prowadzenia prac do należytego stanu i porządku.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Powiat Średzki
ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się