„Budowa boisk sportowych oraz budynku szatniowego przy ul. Parkowej w Zwoleniu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch boisk (głównego i treningowego) do gry
w piłkę nożną oraz budynku szatni przy ul. Parkowej w Zwoleniu na działce nr ewid. 5388/1, 5388/4 i 5388/5.
Na terenie istniejącego stadionu przewidziana została budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną – pole gry 68m x 105m (w miejscu istniejącego) a na jego zewnątrz, nowej bieżni okrężnej sześciotorowej 400 metrowej z ośmiotorowej bieżni prostej 110 metrowej.

Wykonane zostanie również nowe boisko treningowe o wymiarach zewnętrznych 105x56m.

W rejonie bieżni wykonane zostaną ponadto inne urządzenia sportowe takie jak:
a) jednostronna jednotorowa skocznia do skoku w dal i trójskoku,
b) rzutnia do pchnięcia kulą z polem rzutów z mączki ceglanej,
c) rzutnia do pchnięcia kulą z polem rzutów na murawie,
d) skocznia do skoku wzwyż,
e) rzutnia do rzutu oszczepem oraz
f) rów z wodą.

Boisko piłkarskie główne jak i treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażone
w system nawodnienia i drenażu. Nawierzchnia bieżni poliuretanowa typu spray. Wody opadowe z bieżni i boisk zbierane będą do szczelnych zbiorników i wykorzystywane do podlewania murawy. Boisko treningowe wyposażone dodatkowo w oświetlenie sztuczne na 6 masztach.

W ramach inwestycji, w miejsce istniejącego budynku, zostanie wykonany nowy budynek szatni. Jest to budynek parterowy w kształcie prostokąta o wymiarach zewn. 13,60m x 23,88m i wysokości ok. 5,20m, murowany z bloczków wapienno – piaskowych z dachem dwuspadowym wykonanym z wiązarów dachowych i pokryciem dachowym z blachy tytanowo - cynkowej patynowanej. Powierzchnia zabudowy - 324,77m2, powierzchnia użytkowa - 267,70m2, kubatura - 827,54m3.

Wykonawca dokona rozbiórki istniejącego budynku szatni kolidującego z zaprojektowaną inwestycją, z zastrzeżeniem, że część nadziemna budynku, która wykonana jest
z połączonych ze sobą 5 stalowych kontenerów zostanie rozłączona i przewieziona na ul. Sportową (odległość ok. 3,0 km od terenu budowy) gdzie kontenery zostaną złożone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (bez ponownego ich montażu). Zamawiający wymaga aby kontenery jak i ich wyposażenie instalacyjne oraz dach budynku było zdemontowane w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie przedmiotowych elementów. Piwnica budynku, która jest murowana z bloczków betonowych oraz betonowe fundamenty budynku podlegają rozbiórce a gruz utylizacji na koszt wykonawcy. Budynek
o wymiarach ok. 9,5m x 12m (zdjęcia w załączeniu).

Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Starosty Zwoleńskiego nr 290/17 z dnia 13.12.2017r i 291/17 z dnia 13,12,2017r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 09:45


» Lokalizacja

Plac Kochanowskiego 1
Zwoleń 26-700
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zwoleń
Plac Kochanowskiego 1
Zwoleń 26-700
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się