Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Sosnowcu

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz asortymentu. Załącznik ten stanowi integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 08:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 19
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Sąd Rejonowy w Sosnowcu
ul. 1 Maja 19
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się