Sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych dla instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych do instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
1.Część A – Preparat antyodorowy do urządzeń wysokociśnieniowych tzw. zamgławiarek wytwarzających bariery antyodorowe mokre, do stosowania na otwartej przestrzeni w miesiącach letnich, preparat będzie użyty do neutralizacji odorów powstałych podczas dojrzewania pryzm stabilizatu
2. Część B – Preparat antyodorowy do przenośnych urządzeń niskociśnieniowych stosowanych na otwartej przestrzeni (opryskiwaczy plecakowych), preparat zostanie użyty do neutralizacji odorów powstałych podczas dojrzewania pryzm stabilizatu, zagniwania zebranych odpadów zielonych, magazynowania odpadów uciążliwych zapachowo itp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji w wymiarze do 30 % wartości podstawowej dla Części A i B. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Obroki 140
Katowice 40-833
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obroki 140
Katowice 40-833
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się