Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa partiami do siedziby NFOŚIGW środków czystości, zwanych dalej „artykułami”. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części, tj.: Część 1 – Artykuły higieniczne i papierowe Część 2 – Artykuły chemiczne (środki czyszczące)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdej Części zamówienia, zawarty został w Części III SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Konstruktorska 3A
Warszawa 02-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3A
Warszawa 02-673
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się