Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Instytutu Ogrodnictwa zlokalizowanych w Skierniewicach oraz Puławach w latach 2021/2022.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.), dalej jako Prawo energetyczne) do obiektów Zamawiającego w rejonie Skierniewic i rejonie Puław w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
1) Część I – dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w rejonie Skierniewic o łącznym szacowanym wolumenie 2 109 632 kWh,
2) Część II – dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w rejonie Puław
o łącznym szacowanym wolumenie 53 080 kWh.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2021 | 15:30


» Lokalizacja

00-684 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

PIERÓG & Partnerzy
ul. Wspólna 50 lok. 6
00-684 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się