Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Natalinie, Gmina Kamień

» Opis zapytania

Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia obejmuje:
I. budowę parkingu o podbudowie i nawierzchni z kruszywa kamiennego o pow. 1995,20 m2 w tym:
- zabezpieczenie istniejących linii telekomunikacyjnych rurą ochronną,
- roboty ziemne na całej powierzchni parkingu,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku – 15 cm
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 31,5/63 – 15 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 10 / 31,5 -8 cm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego łamanego 0/4 – 4 cm,
- wykonanie obramowania parkingu krawężnikiem betonowym typu lekkiego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 446,50,
- wykonanie oznakowania pionowego.
II. budowę pomostów rekreacyjnych - 2 szt, o powierzchni jednego 68,6 m2, konstrukcji stalowej ocynkowanej, nawierzchni z bali drewnianych iglastych klasy C27 , oraz 4 pomostów wędkarskich o powierzchni jednego 3,63 m2 o takiej samej konstrukcji jak pomosty rekreacyjne.
III. budowę altany z kominkiem – 1 szt., o pow. 28,98 m2 o konstrukcji drewnianej, kryta blachodachówką.
IV. budowę altany rekreacyjnej – 4 szt. o pow. zabudowy 5,45 m2 każda o konstrukcji
drewnianej, kryta blachodachówką.
V. budowę altany o pow. 3,88 m2 – 1 szt. o konstrukcji drewnianej , pokryta blachodachówką.
VI. budowę paleniska o średnicy 2 m,
VII. budowę 16 szt. lamp solarnych o następujących parametrach: w tym:
- wysokość słupa bez panela min. 7 m ze stali ocynkowej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym;
- oprawa o stopniu ochrony IP65;
- źródło światła 30 W LED;
- moc panelu solarnego 2x 185W;
- akumulator 120Ah/12V żelowy lub AGM;
- kontroler sterujący oświetleniem.
Szczegółowy opis wymaganych do montażu urządzeń opisany jest w projekcie budowlanym.
VIII. budowę linii energetycznej zalicznikowej w celu zasilenia oświetlenia terenu i monitoringu w tym:
- budowa linii kablowej typu 06/1kV YAKXS o przekroju 4x120mm2 zgodnie z opisem
i rysunkiem planu,
- budowa monitoringu obejmującego okablowanie, 4 kamery zewnętrzne, rejestrator
sieciowy oraz szafę sterowniczą zgodnie z opisem i rysunkiem w projekcie.
Szczegółowy opis wymaganych do montażu urządzeń opisany jest w projekcie budowlanym. Lokalizacja kamer monitoringu na słupach oświetleniowych przystosowanych do ich montażu. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgodny producenta na wykonanie nawiercenia ustawionych słupów oświetleniowych w celu wyprowadzenia kabli instalacyjnych do kamer.
Obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) całej inwestycji.
Szczegółowy opis zakresu robót zawarty jest w projektach technicznych i opisie w przedmiarach robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Diamentowa 15
Kamień 22-113
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Gmina Kamień
Diamentowa 15
Kamień 22-113
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się