Budowa instalacji fotowoltaicznej w Z/ I w Gotartowie/ 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork na działkach nr ewid. 191/11, 191/24, 191/25, 191,26. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia 1741 szt. instalacji fotowoltaicznych na powierzchni dachów istniejących obiektów oraz wykonanie związanych z nimi instalacji i wyposażenia, sieci, elektroenergetycznego systemu kontrolno-pomiarowego, automatyki oraz systemu sterowania, a także innych prac i infrastruktury niezbędnej do prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot umowy obejmuje również dostawę przez Wykonawcę zapasowych paneli fotowoltaicznych
w ilości 10 szt., uchwytów montażowych w ilości 22 szt., śrub montażowych w ilości 88 szt. oraz komplet złączy kablowych w ilości 20 szt. wraz z ewentualnym innym niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym ich montaż i uruchomienie.
3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o:
1)umowę,
2)formularz ofertowy Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi sporządzonymi metodą kalkulacji szczegółowej - załącznik nr 1 do umowy.
3)opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy.
4)następujące dokumenty - załącznik nr 3 do umowy, tj.:
-Projekt budowlany,
-Projekt wykonawczy,
-Kosztorys nakładczy i przedmiar robót,
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w umowie oraz jej załącznikach

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bawełniana 18
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
ul. Bawełniana 18
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się