Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Śremskiego, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) w terminie od 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 50118110-9 usługi holownicze
CPV 98351100-9 usługi parkingowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Adama Mickiewicza 17
Śrem 63-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Powiat Śremski
Adama Mickiewicza 17
Śrem 63-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się